Odborníci radia začať sa na refinancovanie pripravovať približne 4 mesiace pred ukončením fixácie. Refinancovanie sa nezaobíde bez rôznych dokladov a potvrdení.

4 mesiace pred refinancovaním budeme potrebovať budete nasledovné informácie, prípadne si ich banka dožiada:

 • pôvodná hypotekárna zmluva
 • aspoň 2 doklady totožnosti
 • záložná zmluva
 • doklad o vlastníctve nehnuteľnosti – predmete ručenia
 • výpis z katastra nehnuteľností
 • potvrdenie o zamestnaní, príjme alebo výpisy z účtu
 • číslo účtu pre novú hypotéku
 • súhlas pôvodnej banky na dočasné ručenie novej banky
 • sľub o vymazaní záložného práva k nehnuteľnosti
 • odhad ceny nehnuteľnosti a dokumentácia jej súčasného stavu

3 mesiace pred refinancovaním

Teraz je vhodná doba začať oslovovať banky so záujmom o refinancovanie. Banky musia zo zákona garantovať nové úrokové sadzby minimálne 2 mesiace pred skončením fixácie. Niektoré ho garantujú až pol roka. Záleží na konkrétnej banke.

O refinancovanie môžete požiadať aj svoju aktuálnu banku. Nie je vylúčené, že sa Vám pre nové obdobie fixácie podarí vyjednať výhodnejšie podmienky.

Ideálnym postupom je získať ponuku od inej banky, a pokiaľ je výhodnejšia, predložiť ju súčasnej banke. Tá nechce prísť o klienta, preto nie je vylúčené, že ponúkne ešte výhodnejšie podmienky.

Pokiaľ ponúkne rovnaké podmienky ako konkurent, odpadá tak zložité dokladovanie a zdĺhavé papierovanie.

 Hypotéka je produkt, ktorý banka predáva a vzťahuje sa na ňu rovnaký konkurenčný boj, ako na ktorýkoľvek iný tovar.

1 mesiac pred refinancovaním

Teraz je najvhodnejšia doba oboznámiť svoju aktuálnu banku so svojim zámerom. Hypotéku splatíte tzv. mimoriadnou splátkou, ktorá uhradí celú zvyšnú sumu. Pri konci fixácie je táto splátka bez poplatku. Mimo konca doby fixácie banky si banky za mimoriadne splatenie účtujú nemalé poplatky.

Pokiaľ by ste sa rozhodli ostať vo svojej banke, mesiac pred koncom fixácie oznámite, že svoju hypotéku nebudete refinancovať a vyjadrite súhlas s podmienkami, ktoré banka nastaví na ďalšie obdobie fixácie. Ak ste požiadali inú banku o ponuku refinancovania, písomne ju informujte, že už nemáte záujem.

POPLATKY:

 • za splatenie úveru – stretnete sa s ním v prípade, keď hypotéku splácate mimo dobu ukončenia fixácie. Jeho výška je v rozmedzí 2 – 5 % zo splatenej sumy.
 • cena za znalecký posudok – posudok je potrebný, aby ste poznali aktuálnu hodnotu nehnuteľnosti. Poplatok sa pohybuje medzi 100 až 300 €. Nový úver bude maximálne do výšky 85 % z ceny nehnuteľnosti.
 • poplatok za zmenu úverovej zmluvy – 60 až 160 €
 • poplatok za potvrdenie zostatku končiaceho úveru – 40 až 150 €
 • poplatok novej banke za vybavenie úveru – zvykne byť vo výške niekoľkých percent zo sumy úveru
 • kolok na novú záložnú zmluvu – približne 70 €
 • poplatok za vedenie úverového účtu bol, našťastie, v júni 2013 zrušený
 • poplatok za vystavenie listu vlastníctva – 8 €
 • poplatok za kópiu katastrálnej mapy – 8 €
 • poplatok za vklad nehnuteľnosti do katastrálnej mapy – 70 – 270 € (za expresný vklad)

Otázku hypoték je vždy  vhodné riešiť s odborníkmi. Ak hľadáte optimálne riešenia, kontaktujte odborníkov nášho centra HypoAssistance. Radi a ochotne Vám  poradia, zosumarizujú ponuky všetkých bánk a navrhnú riešenia tak,  aby ste sa mohli rozhodnúť správne.