MOŽNOSTI FIXÁCIE:
 • 1 rok
 • 2 roky
 • 3 roky
 • 4 roky
 • 5 rokov
 • 6 rokov
 • 8 rokov
 • 10 rokov
SPLATNOSŤ:

4 – 30 rokov

MIMORIADNE SPLÁCANIE:

20% z pôvodnej výšky HÚ celý jeden mesiac pred výročím zmluvy
vklad pri výročí podpisu úverovej zmluvy – min. 1 týždeň vopred je potrebné požiadať

ZRÝCHLENÉ SPLÁCANIE:

Nie je možné

POVINNOSŤ ZNÁMEJ NEHNUTEĽNOSTI:

Je možnosť vystaviť „certifikát“ potvrdujúci možnosť získať určitú výšku úveru, avšak k definitívnemu schváleniu je už potrebné špecifikovať konkrétnu nehnuteľnosť

POPLATKY ZA BEŽNÝ ÚČET:

6€

 • 0€ – vstup do IB + obrat >500€ + 3 produkty
 • 3€ – vstup do IB + obrat >500€ + 2 produkty
 • produkty: úver, sporenie >50€, vklady na účte >10.000€
PODMIENKY ZÍSKANIA SADZBY:
 • Žiadne špeciálne podmienky
REPREZENTATÍVNY PRÍKLAD HYPOTÉKY:

Reprezentatívny príklad (spracovaný podľa web sídla príslušnej banky):
Mesačná anuitná splátka hypotéky vo výške 50 000 € s úrokovou sadzbou 1,29 % p. a. pri 5‑ročnej fixácii a dobe splatnosti 30 rokov predstavuje 167,57 €. Bez poplatku za poskytnutie. Celková čiastka, ktorú musí klient zaplatiť za celú lehotu splatnosti pri 5‑ročnej fixácii je 60 591,20 €. Ročná percentuálna miera nákladov dosahuje 1,34 %, počet splátok 360 (výpočet nezohľadňuje poplatok za poskytnutie úveru, náklad za vypracovanie znaleckého posudku a náklady za poistenie nehnuteľnosti).

Informácie sú aktualizované k 01.04.2019