MOŽNOSTI FIXÁCIE:
 • 1 rok
 • 2 roky
 • 3 roky
 • 5 rokov
 • 7 rokov
SPLATNOSŤ:

4 – 30 rokov

MIMORIADNE SPLÁCANIE:

20% z pôvodnej výšky HÚ v deň splátky pred alebo v danom mesiaci výročia zmluvy
vklad pri výročí podpisu úverovej zmluvy – min. 7 dní vopred je potrebné požiadať

ZRÝCHLENÉ SPLÁCANIE:

Nie je možné

POVINNOSŤ ZNÁMEJ NEHNUTEĽNOSTI:

Ku schváleniu úveru je potrebné poznať konkrétnu nehnuteľnosť pre účely zabezpečenia

POPLATKY ZA BEŽNÝ ÚČET:

7€

 • 0€ – úver v banke >20.000€
 • 0€ – vklady v banke >20.000€
 • 3,5€ – využitie >2 služieb banky:
  (výber mobilom v ATM, VIAMO, bezkontaktná platba kartou, dialóg TB, prihlásenie do IB s kontrolou obratov)
PODMIENKY ZÍSKANIA SADZBY:
 • Žiadne špeciálne podmienky
REPREZENTATÍVNY PRÍKLAD HYPOTÉKY:

Reprezentatívny príklad (spracovaný podľa web sídla príslušnej banky):
Pri úvere 50 000 EUR s úrokovou sadzbou 1,25 % p. a., lehotou splatnosti v mesiacoch/počte splátok 360 a s jednorazovým poplatkom za úver vo výške 0 EUR, jednorazovým poplatkom za ohodnotenie nehnuteľnosti vo výške 150 EUR, jednorazovým poplatkom za kataster 66 EUR a mesačným poistným za poistenie nehnuteľnosti vo výške 3,33 EUR predstavuje ročná percentuálna miera nákladov 1,43 % pri mesačnej splátke úveru 166,63 EUR. Celková suma, ktorú klient uhradí, predstavuje 61 401,60 EUR, pričom pri výpočte úrokov sa vychádza z predpokladu, že všetky mesiace v roku majú 30 dní a kalendárny rok má 360 dní.

Informácie sú platné k dátumu 01.01.2019