MOŽNOSTI FIXÁCIE:
 • 1 rok
 • 3 roky
 • 5 rokov
 • 10 rokov
 • 15 rokov
 • 20 rokov
SPLATNOSŤ:

1 – 30 rokov

MIMORIADNE SPLÁCANIE:

20% z istiny
vklad v deň splátky mesiac pred výročím zmluvy

ZRÝCHLENÉ SPLÁCANIE:

Možné

 • každých 31 dní, 11× do roka, min. 200€ – max. 1,50% zo zostatku úveru
POVINNOSŤ ZNÁMEJ NEHNUTEĽNOSTI:

Pri účele kúpa nehnuteľnosti je možnosť žiadosti a schválenia úveru aj bez vybratej konkrétnej nehnuteľnosti

POPLATKY ZA BEŽNÝ ÚČET:

6€

 • 3€ – pri obrate na účte >750€ + 3 Trvalé príkazy/inkasá + 5 platieb
 • 0€ – ak máte navyše ešte zostatok na akomkoľvek úvere >20.000€ jli>
PODMIENKY ZÍSKANIA SADZBY:
 • Aktívny bežný účet
 • Poistenie majetku
REPREZENTATÍVNY PRÍKLAD HYPOTÉKY:

Reprezentatívny príklad (spracovaný podľa web sídla príslušnej banky):
Pri hypotéke vo výške 50 000€, dobe splatnosti 30 rokov, 3 ročnej fixácií s úrokovou sadzbou 1,25 % p.a. vychádza splátka úveru 166,63 €. Ročná percentuálna miera nákladov dosahuje 1,26 %, počet splátok 360. Spotrebiteľ neplatí poplatok za spracovanie úveru. Celková čiastka, ktorú spotrebiteľ zaplatí je 59 984,80 € (za predpokladu, že úroková sadzba sa nezmení počas celej doby splatnosti úveru).

Informácie sú aktualizované k dátumu 01.04.2019